Zawór, który jest otwierany i zamykany przez elektromagnes, nazywany jest zaworem elektromagnetycznym. Za pomocą elektrozaworu sygnał elektryczny zamieniany jest na mechaniczny ruch otwierania lub zamykania, co umożliwia sterowanie przepływem mediów zarówno ciekłych, jak i gazowych.

Magnes, który napędza zawór, może być magnesem AC lub magnesem DC. Magnesy AC w porównaniu z magnesami DC umożliwiają szybsze przełączanie oraz małe opóźnienie zwolnienia. Nie można jednak wpływać na ich czasy przełączania. Jeśli chodzi o magnesy prądu stałego, ich czasy przełączania można skrócić przez przepięcie. Jednak po wyłączeniu muszą być chronione przez element przełączający.

Jak działa elektrozawór?

Kiedy prąd płynie wewnątrz cewki, powstaje pole magnetyczne. Gdy prąd przepływa przez cewkę, obwód magnetyczny ma tendencję do zmniejszania swojej niechęci i zamykania szczeliny powietrznej. W ten sposób wzrasta indukcyjność. W cewce indukowane jest napięcie o takiej samej polaryzacji jak napięcie zasilania.

W procesie produkcji zaworów tego typu stosuje się tworzywa sztuczne o dużej wytrzymałości. Aby zapewnić wydajną i bezawaryjną pracę stosuje się dodatkowe typy uszczelnień. Najpopularniejszym jest kauczuk butadienowo-nitrylowy. Dostarczany jest w komplecie z cewkami o wysokim stopniu ochrony.

Sprawdź ofertę: https://pneumatig.eu/zawory-sterowanie-cewki/elektrozawory/zawory-elektromagnetyczne-sf.html

Jakie są typy elektrozaworów i co je charakteryzuje?

Zawory elektromagnetyczne mogą być uruchamiane bezpośrednio, serwosterowane lub wymuszone.

W zaworach bezpośredniego działania, siła magnesu jest bezpośrednio wykorzystywana do otwierania lub zamykania zaworu. Ten rodzaj wentylacji może być stosowany zwłaszcza przy mocniejszych wciśnięciach i małych wartościach liczbowych. Ten typ zaworu jest stosowany głównie dla niskich ciśnień oraz małych otworów nominalnych.

Zawory elektromagnetyczne sterowane serwomechanizmem wymagają różnicy ciśnień roboczych do otwarcia i zamknięcia. Ten tryb pracy zaworu pozwala na uzyskanie większych wartości przepływu przy wyższych ciśnieniach bez zwiększania poboru mocy przez cewkę.

Korzyści z zastosowania zaworów elektromagnetycznych do wody, gazu i powietrza

Zastosowanie elektrozaworów do wody lub gazu ma wiele zalet:

  • możliwe jest zamykanie lub otwieranie hydrauliki elektromagnetycznej i innych zaworów z urządzeń sterujących;
  • przepływ cieczy lub gazu można natychmiast przerwać, co często pomaga zapobiegać sytuacjom awaryjnym;
  • dzięki regulacji dopływu wody różne typy elektrozaworów pozwalają na zachowanie precyzyjnie określonych parametrów w instalacjach wodociągowych i grzewczych;
  • elektromagnetyczne zawory powietrzne i inne są wysoce niezawodne;
  • w konstrukcji elektrozaworów nie ma części mechanicznych. Dzięki temu podlegają minimalnemu zużyciu mechanicznemu. Mogą być instalowane w systemach o różnych ciśnieniach, ponieważ nie wpływa to na ich funkcjonalność.

Należy również powiedzieć o braku takich urządzeń. W przypadku braku napięcia zawór nie będzie działał, a ich cena jest dość wysoka.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here