Fundacje dzieci zdobywają środki finansowe poprzez dotacje, środki od darczyńców, wolontariackie wsparcie lub dochody z prowadzonej przez siebie aktywności, jednak ich zyski są reinwestowane na działalność statutową. Na darczyńców zawsze może liczyć fundacja. Dzieci są najczęstszym beneficjentem pomocy darczyńców.

Organizacja non-profit, to organizacja niezarobkowa, pozarządowa. Jest typem organizacji lub instytucji, która działa w celu realizacji społecznych, humanitarnych, charytatywnych, edukacyjnych, naukowych, kulturalnych lub innych celów pożytku publicznego. Organizacje non-profit nie działają dla własnego zysku finansowego. Celem organizacji non-profit jest służenie społeczności, wspieranie jakości życia ludzi, ochrona środowiska lub wspieranie zewnętrznego sektora lub inicjatywy społecznej. Charakterystyczna cecha organizacji non-profit to misja społeczna. Organizacje non-profit mają określoną skuteczność, która służy pomocą lub poprawie warunków życia społeczności lub grup ludzi. Celem tych organizacji nie jest osiąganie zysków, ale przekazywanie środków finansowych na cele statutowe. Wśród tych organizacji jest wiele takich, jak fundacja Dzieci, dorośli mogą korzystać z opieki takich fundacji. 

Organizacja non-profit, czyli fundacja. Dzieci zawsze będą pod opieką

Istnieje wiele organizacji non-profit na całym świecie, które działają na rzecz dobra dzieci. Te instytucje zapewniają różnorodne działania, takie jak zapewnienie edukacji, wsparcie medyczne, ochronę praw dziecka, zapewnienie żywności i schronienia, a także rozwijanie talentów i umiejętności. Do takich celów powoływana jest fundacja. Dzieci z każdego zakątka globu mogą na takie wsparcie liczyć. 

Organizacje non-profit dla dzieci na świecie

Najważniejszą organizacją działającą na rzecz dzieci jest UNICEF, czyli Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci. Organizacja ta działa w ramach ONZ. Zapewnia dzieciom ich prawa, działa na rzecz ochrony zdrowia dziecka, zapewnia edukację, żywność i opiekę dla dzieci z krajów rozwijających się. Save the Children (Ratuj Dzieci), to organizacja skupiająca się na ratowaniu dzieci z sytuacji kryzysowych i konfliktów zbrojnych. Czym zajmuje się fundacja. Dzieci, które objęte są opieką mogą liczyć na zapewnieniu im edukacji i opieki oraz walce z niedożywieniem. Make-A-Wish Foundation (Fundacja Spełniania Życzeń), to szczególna fundacja. Dzieci mogą spełnić swoje życzenia, gdy są chore, a życzenia te wpłyną na poprawę jakości ich życia i dają im radość. World Vision, to organizacja, która działa w wielu krajach i zapewnia dzieciom wsparcie medyczne, edukacyjne i żywieniowe. To opieka nie tylko dla dzieci, ale całych społeczności dotkniętych przykrymi zdarzeniami. Nasz polska znana organizacja non-profit dla dzieci, to SOS Wioski Dziecięce. Organizacja ta zapewnia schronienie, wsparcie dla sierot i opuszczonych dzieci, tworząc rodzinną atmosferę i zapewniając normalne życie. ChildFund International (Międzynarodowy Fundusz Dziecięcy) skupia się na pomocy i zapewnieniu dzieciom edukacji, opieki zdrowotnej oraz wsparcia w rozwoju w lokalnych społecznościach. Right To Play (Prawo do Gry), to organizacja, która wykorzystuje sport i narzędzia do edukacji, aby umożliwić dzieciom rozwój i radość w życiu w warunkach, w których przychodzi im żyć. To tylko kilka przykładów organizacji non-profit działających dla dobra dziecka. Poprawa życia dzieci na całym świecie i budowanie przyszłości pokoleń, to najważniejsze przesłanie, którym kieruje się taka fundacja dla dzieci. Dzieci z każdego zakątka świata mogą liczyć na pomoc tych organizacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here